Πριν από 3 μήνες, 8 ημέρες, 3 ώρες, 35 λεπτά

Κώστας Καραμανλής: Δεν υφίσταται Μακεδονικό Έθνος

Κώστας Καραμανλής: Δεν υφίσταται Μακεδονικό Έθνος

Ο πρώην Πρωθυπουργός συνομιλώντας για το ζήτημα σημειώνει πως το μήνυμα που η χώρα πρέπει να στείλει στο Σκοπιανό πρέπει να είναι καθαρό και σαφές.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ