Περιορισμένα αποτελέσματα στη χρηματοδότηση προς την Τουρκία, όσον αφορά το κράτος Δικαίου, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την ελευθερία του Τύπου, καταδεικνύει η έρευνα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου