Πριν από 3 μήνες, 10 ημέρες, 17 ώρες

«Θα υπάρξει ένας Ευρωπαίος υπουργός Οικονομικών»

«Το έγγραφο στο οποίο καταλήξαμε αποτελεί μεταστροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική», δήλωσε ο Μ. Σουλτς


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ