Ξανθός: Η συζήτηση για την κατάρρευση του συστήματος υγείας έχει τελειώσει

Την εκτίμηση ότι «η ανάπτυξη δεν μπορεί να αφορά μόνο οικονομικούς δείκτες, οφείλει να εμπεριέχει και ορισμένους κρίσιμους δείκτες κοινωνικής συνοχής...