Πριν από 3 μήνες, 7 ημέρες, 1 ώρα, 11 λεπτά

Στις 5 Μαρτίου η απόφαση του ΕΣΡ για το MEGA

Σε ακρόαση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα κληθεί στις 5 Μαρτίου η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., ώστε να κριθεί αν έχει τη δυνατότητα, βάσει του νόμου, να εκπέμπει. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΡ, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ δεν προσήλθε, ενώ νωρίτερα είχε ενημερώσει την Αρχή για την προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ