Κυνηγητό σε όσους χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο ξεκινάει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, με στόχο τη μείωση του στοκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση διευρύνει τους ελέγχους για όσους έχουν χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο ενώ σχεδιάζονται και ηλεκτρονικά συστήματα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα […]


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ