Πριν από 3 μήνες, 6 ημέρες, 2 ώρες, 33 λεπτά

Μειώθηκαν τα «φέσια» του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα

Στο ποσό των 2,567 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα από 3,140...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ