Τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2000 κατέγραψε η Πορτογαλία

Η πορτογαλική οικονομία ανέβασε ταχύτητα πέρυσι και κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2000, ενώ έχουν περάσει λιγότερο από τέσσερα χρόνια...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ