Ο μεικτός μισθός κατά μέσο όρο στη μερική απασχόληση διαμορφώθηκε στα 389,65 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία Μαΐου 2017 που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΚΑ. Το παραπάνω ποσό αφορά 636.424 εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και αντιστοιχούν στο 29,66% του συνόλου των ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ, οι οποίοι κατά τον μήνα Μάιο του 2017 […]