Στα 49,60 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.152,19 ευρώ, τον Μάιο του 2017. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,48 ευρώ και 389,65 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε στα 42,07 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 599,92 […]
Το Άρθρο: ΕΦΚΑ: Στα 389,65 ευρώ ανήλθε ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης, τον Μάιο του 2017 εμφανίζεται στην ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ