Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου καταβάλλεται κατά το 2017 ποσό 720 εκατ. ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα ως διανομή κοινωνικού μερίσματος για την στήριξη των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων νοικοκυριών.
Το κοινωνικό μέρισμα είναι


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ