Πριν από 2 μήνες, 9 ημέρες, 14 ώρες

Σε χαλάρωση των capital controls προχωρά η κυβέρνηση

Θα επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα λογαριασμού στα φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό, όψεως ή καταθετικό, καθώς και η προσθήκη συνδικαιούχου


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ