Πριν από 3 μήνες, 6 ημέρες, 1 ώρα, 28 λεπτά

Ξεκινά την Πέμπτη η διαπραγμάτευση του επταετούς ομολόγου

Ξεκινά την Πέμπτη η διαπραγμάτευση του επταετούς ομολόγου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, ISIN...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ