Στα νέα έργα περιλαμβάνεται η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από τη Θεσσαλονίκη προς τα Σκόπια καθώς και η αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ