Πριν από 2 μήνες, 7 ημέρες, 2 ώρες, 55 λεπτά

Τουρκικά μαχητικά πάνω από τη Λευκωσία

Τουρκικά μαχητικά πάνω από τη Λευκωσία

Παραμονή της επετείου ανακήρυξης του ψευδοκράτους


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ