Τα δεδομένα για την υγεία είναι εξαιρετικά πολύτιμα στη μαύρη αγορά, επομένους κάθε κομμάτι από αυτά και κάθε συσκευή υγείας που είναι συνδεδεμένη στο Internet μπορεί να αποτελέσει στόχο κάποιας ψηφιακής επίθεσης, προειδοποίησαν τα στελέχη της Kaspersky Lab στο ...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ