Καθόλου τυχαία το δημιούργημα της ShadeCraft δανείζεται το όνομά του από τον ηλιανθό, το φυτό, ο ανθός του οποίου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ακολουθεί την πορεία του ήλιου. Αυτό ακριβώς κάνει και η ομπρέλα Sunflower, που παρουσίασε ...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ