Ελληνικό «μπλόκο» στην καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών

«Η θέση της Ελλάδας συνεχίζει να είναι η πλήρης απαγόρευση των ΓΤΟ», δηλώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.