Πριν από 4 μήνες, 27 ημέρες, 2 ώρες, 59 λεπτά

Γερμανία: Κανένας περιορισμός για πρόσφυγες από την Ελλάδα

Τηρούμε τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Δουβλίνο όπως και τη συμφωνία για τη διανομή προσφύγων, δηλώνει το Βερολίνο 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ