Ευρωβαρόμετρο: Οι Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι για την πορεία της ΕΕ

Το 69% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε λάθος κατεύθυνση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκαν σήμερα. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά και στο σύνολό τους οι Ευρωπαίοι δεν είναι ενθουσιασμένοι με την πορεία της ΕΕ, καθώς σε ποσοστό 49% θεωρούν […]


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ