Πριν από 10 ημέρες, 6 ώρες, 2 λεπτά

Τι αλλάζει με το Μητρώο Πολιτών

Τι αλλάζει με το Μητρώο Πολιτών

Το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών, θα συνδέει online 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου