Έκλεισε το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας από το ύψος της Κηφισίας έως τη Δημητσάνας λόγω συγκέντρωσης της ΛΑΕ στη ΓΑΔΑ.