Πριν από 5 μήνες, 12 ημέρες, 58 λεπτά

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Βραβείο διεκδικούν οι Σέρρες

Στις 28 πόλεις από 21 χώρες από όλη την Ευρώπη που συναγωνίζονται για τα βραβεία Πράσινης...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ