Στις περιπτώσεις λήξης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων (εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας) θα υπάρξει αναδρομική, από 1 Ιουλίου, παράταση της καταβολής συντάξεων και επιδομάτων λόγω αναπηρίας.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας,


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ