Πριν από 5 μήνες, 6 ημέρες, 6 ώρες, 8 λεπτά

Παράταση του δικαίωματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

Στις περιπτώσεις λήξης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων (εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας) θα υπάρξει αναδρομική, από 1 Ιουλίου, παράταση της καταβολής συντάξεων και επιδομάτων λόγω αναπηρίας.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας,


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ