ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Α.Τ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος κρατείται ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μαρινόπουλος, για μια εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
Κατηγορία: Οικονομία


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ