Παράλληλα, συνεχίζεται εντατικά ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών των έξι ενδιαφερομένων που κατέθεσαν αίτηση για τηλεοπτική άδεια. Εάν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την 7η άδεια, αυτή θα εκπέσει με τις θεματικές


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ