Πριν από 2 μήνες, 3 ημέρες, 20 ώρες

Οι σκέψεις Παντελίδη για ΑΕΛ

Δεν του έφτανε ο τραυματισμός των Καλτσά-Δουβίκα κι η τιμωρία των Σελίν-Τσιλιανίδη ήρθε στα πολλά προβλήματα να προστεθεί...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ