Πριν από 3 μήνες, 8 ημέρες, 12 λεπτά

Οι σκέψεις Παντελίδη για ΑΕΛ

Δεν του έφτανε ο τραυματισμός των Καλτσά-Δουβίκα κι η τιμωρία των Σελίν-Τσιλιανίδη ήρθε στα πολλά προβλήματα να προστεθεί...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ