Πριν από 2 μήνες, 10 ημέρες, 6 ώρες, 38 λεπτά

Facebook: Τι αλλαγές έρχονται

Facebook: Τι αλλαγές έρχονται

Το Facebook σχεδιάζει να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που φιλτράρεται από τους πολύπλοκους αλγόριθμούς του η παρουσίαση των ειδήσεων (news feed), δίνοντας πλέον έμφαση στις ιδιωτικές αναρτήσεις από τους φίλους και την...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ