Ρωσία: Ο νόμος των ΜΜΕ για τους «πράκτορες του εξωτερικού» επεκτείνεται και στα ΜΜΕ που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα

Το νομοσχέδιο αναπτύσσει και συμπληρώνει τις διατάξεις του νόμου για τα ΜΜΕ «ξένους πράκτορες», που ψηφίστηκε στα τέλη της φθινοπωρινής συνόδου της Ρωσικής Δούμας