Δημοσιοποιήθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Βουλής για το έτος 2016 (χρήση του 2015).


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ