Πριν από 6 μήνες, 18 ημέρες, 3 ώρες, 27 λεπτά

Το έμφυλο χάσμα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

Το έμφυλο χάσμα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στο χώρο της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των τεχνολογικών προσόντων του γυναικείου πληθυσμού.