Πριν από 6 μήνες, 9 ημέρες, 1 ώρα, 31 λεπτά

Μελέτη σοκ: Η Ελλάδα γερνάει και μικραίνει

Το 2050 θα έχει 2 εκατ. λιγότερο πληθυσμό - Η χειρότερη σε όλη την Ευρώπη αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους κάτι που έχει άμεσες επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό - Μειώνονται σταθερά οι γεννήσεις  - Έχουμε τον χαμηλότερο δείκτη γονιμότητος


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ