Πριν από 6 μήνες, 9 ημέρες, 21 ώρες

Στο έλεος της φωτιάς Πορτογαλία και Κορσική

Σχεδόν χίλια άτομα απομακρύνθηκαν από τα καταλύματά τους Αναζωπυρωμένες από την αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων, πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σήμερα στην Πορτογαλία και στην Κορσική, όπου σχεδόν 1.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα καταλύματά τους στη διάρκεια της νύχτας. Στην Κορσική εδώ και περισσότερες από 24 ώρες μαίνονται πολλές πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει […]


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ