Πριν από 3 μήνες, 11 ημέρες, 14 ώρες

Ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή!

Ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή!

 
Τη Δευτέρα, αρχίζουν οι χειμερινές εκπτώσεις και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ