Τη στήριξη της Μόσχας για την λύση του Κυπριακού επαναβεβαίωσε ο Σ. Λαβρόφ

Η στήριξη της Μόσχας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, επαναβεβαιώθηκε στην συνάντηση του Προέδρου Ν. Αναστασιάδη με τον υπουργό...


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ