Την προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος επαγγελματιών όπως
οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι γιατροί, από τη δυσανάλογη επιβάρυνση της
εργασίας τους με υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που σε συνδυασμό με τους
υψηλούς φόρους φθάνουν έως και το 58,1% του εισοδήματος, επιχειρεί να
διορθώσει
το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Βάσει των πληροφοριών, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο
νέος