Πριν από 4 μήνες, 9 ημέρες, 7 ώρες, 46 λεπτά

Νέα χαλάρωση στα capital controls - Χωρίς αλλαγές το όριο αναλήψεων

Νέα χαλάρωση στα capital controls - Χωρίς αλλαγές το όριο αναλήψεων

Θα περιλαμβάνει ελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ