Πριν από 2 μήνες, 4 ημέρες, 4 ώρες, 45 λεπτά

Νέα χαλάρωση στα capital controls - Χωρίς αλλαγές το όριο αναλήψεων

Νέα χαλάρωση στα capital controls - Χωρίς αλλαγές το όριο αναλήψεων

Θα περιλαμβάνει ελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ